کودک ،خانواده و اعتیاد والدین

کودک ،خانواده و اعتیاد والدین0

کودکان وابسته به والدین معتاد یا اصطلاحا بچه های اعتیاد کودکانی هستند که در محیط پرورشی خود با والدین یا یکی از اعضا معتاد خانواده خود همزیستس دارند .اهمیت مساله در این است که اعتیاد در بسیاری از شرایط عاملی است برای کجرفتاری. با توجه به الگو پذیری کودکان ونوجوانان از اعتیاد والدین چنین کودکانی به شدت در معرض معتاد شدن هستند گذشته از تاثیرات بسیار مخرب مصرف مواد توسط اولیا معتاد در حضور کودکان از لحاظ رفتاری و روان شناختی  نیز این کودکان گرایش به اعتیاد پیدا می کنند. اولیای معتاد در شرایط نئشگی بسیار بخشنده و مهربان هستند ولی در حالت خماری سرشار از خشم و غضب می شوند و یا در کمال بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت به نزدیکان و وقایع اطراف خود کمترین احساس یا واکنشی بروز نمی دهند بروز این تغییرات رفتاری در اولیاء معتاد نخستین عامل گرایش به مواد مخدر در بچه های اعتیاد است زیرا کودک به تجربه در می یابد که سرپرست او بعد از استعمال مواد دارای رفتاری عاطفی و سرشار از مهر و محبت می شود و او نا توان از تشخیص این مطلب که ابراز احساسات در شرایط نشئگی حالت موقت وکاذب است .وی در ذهن خود بین خوبی و مهر ورزی و استعمال مواد مخدر نوعی رابطه مستقیم و لازم و ملزوم برقرار می کند تا جایی ماده مخدر را دریچه ای به سوی مهربانی و عطوفت و در مجموع صفات عالی انسان می بیند .میل و رغبت و ایجاد خوش بینی  نسبت به مواد مخدر  در بچه ها ی اعتیاد از این مرحله شروع می شود.علاوه بر اعتیاد  کودکان در چنین خانواده هایی به طور بالقوه در معرض خطرات زیادی قرار دارند.

فرزندان والدین سیگاری دو برابر بیشتر از سایر کودکان به بیماری کشنده مننژیت مبتلا می شوند و کودکان زیر 5 سال  والدین سیگاری به شدت در معرض خطر این بیماری هستند .

اگر مادر یا پدری اعتیاد دارد........

اعتیاد بعضی از افراد خانواده ها به مواد مخدر می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رفتار اعضا مخصوصا اطفال و نوجوانان تاثیر گذار باشد.کنش ها ی متقابل خانواده های معتاددار اشاره: خانواده کوچکترین و در عین حال تاثیر گذارترین واحد اجتماعی است که با ازدواج زن و مردی آغاز و با تولد و پرورش فرزندان مسئولیت اجتماعی این واحد  تکمیل خواهد شد.

خانواده نخستین نظام نهادی عمومی وجهانی است که برای رفع نیازمند یهای حساس انسانو بقای جامعه ضرورت تام دارد.خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجرایی است هسته اصلی جامعه و پایه و مبنای هر اجتماع بزرگ بوده و از مهمترین نهادهای اجتماعی موجود در جامعه انسانی است.اساسا افراد پس از تولد تحت تاثیر افکار عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار می گیرند.لذا خانواده اولین محل وعاملی است که در رفتار تاثیر می گذارد.خانواده حکم کانالی را دارد که به آن وسیله طفل را با فرهنگ اجتماع خود مانوس و عواطف انسانی را ایجاد کرده شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد.آنچه در این مورد بیشتر مورد توجه است آثار سوء نواقص و کمبودهای خانوادگی است که متوجه سایر اعضای خانواده نیز می شود.زیرا نتیجه همین کمبود ها واختلالات و آثار آن است که تحت شرایط خاص کودک را در معرض فساد و تباهی قرار داده و آنها را به بزهکاری سوق می دهد.در ارتباط با کنش های متقابل اعضای خانواده هایی که دارای فرد معتاد می باشند تحقیقات زیادی در کشورهای اروپایی انجام گرفته است.

طرح مساله

خانواده یک واحد اجتماعی است .این واحد ضمن ان که کوچکترین واحد اجتماعی است ولی مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای بنیان وجودی اساسی انسان و بقای  جامعه ضرورت دارد.

در هر جامعه ای این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردیده .بنیان های اخلاقی و اجتماعی  کل جامعه متزلزل شده و آن جامعه به سوی اضمحلال سوق داده شده است .نمونه بارز آن وضعیت کنونی جوامع غربی است که در اثر بی توجهی به نهاد خانواده و تشکیل آن و رواج فساد اخلاقی و پدیده هایی همچون اعتیاد بنیان های اخلاقی جامعه و پیکره آن ویران شده و علیرغم پیشرفت و گسترش روز افزون علم و تکنولوژی بحران اجتماعی بی سابقه ای را ایجاد نموده است.

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را فرممی بخشند  و وضع و موقعیت اطفال در خانواده یکی از عوامل مهم و موثر در رشد شخصیت آنان است.کودکان نگرش های اجتماعی را از خانواده می آموزد و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد فرزندان آنها بیش از هر کسی در معرض خطر آلودگی قرار خواهند گرفت.به عنوان مثال اگر مادری اعتیاد داشته باشد همین امر باعث می گردد که عواقب این موضوع یعنی اعتیاد در نزد فرزندان از بین رفته و در صورت بروز شرایط مساعد انجام تکرار مصرف مواد سها تر توسط فرزندان صورت گیرد.

اساسا به لحاظ روابط عاطفی و علایقی که بین اعضای خانواده وجود دارد خواه نا خواه چنانچه بعضی از آنها دارای آلودگی باشند  به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته  و احتمالا باعث آلودگی ان ها نیز خواهد شد و به فرض  که موجب آلودگی آن ها نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و چه بسا آنان را با عواقب نا گوار و غیر قابل جبرانی مواجه خواهد ساخت .بررسی های آسیب شناسی نشان داده است که حاصل اعتیاد والدین سردی کانون و سستی پیوند عاطفی  ویرانی کانون وعوارض ناشی از تبهکاری آلودگی والدین به آموزش و تقلید ناروا احساس شرمساری نابسامانی زندگی استعداد انحراف و سرانجام منجر شدن به ارتکاب جرم می باشد.معمولا والدین واعضای معتاد خانواده تنها به فکر تهیه مواد جهت رفع نیاز خود بوده ونسبت به فرزندان وسایر اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی کنند.چه تعداد زیادی از این خانواده ها سرپرست ونان آور خود را که محکوم به مجازات و زندان طویل المدت شده اند از دست داده و همین امر باعث متلاشی شدن خانواده و بی سرپرستی کودک گردیده است.آلوده بودن والدین زمینه رشد را برای نابسامانی کودکان مهیا ومساعد می سازد. چه بسا کودکان که تحت تاثیر واجبار والدین قرار گرفته ودررفتار و اعمال انها مشارکت و یا معاونت نموده و بدین وسیله در منجلاب فساد گرفتار می شوند.غالبا کودکان مادران معتاد قبل از تولد بمعتاد به همان ماده ای می شوند که مادر به آن اعتیاد دارد.به همین ترتیب اگر پدرو مادر معتاد به استعمال مواد مخدر باشند چنین خطراتی را نیز برای فرزندان بوجود خواهند آورد.  

                   ضرورت اهمیت موضوع

غم انگیزترین تراژدی انسان معاصر اعتیاد به مواد مخدر است ومتاسفانه جوانان عصر حاضر برای فرار از ناملایمات اجتماعی وفاصله طبقاتی و زندگی ماشینی به مواد مخدر پناه برده اند.پناه به ملعبه ای که ویرانگر خانواده واجتماع بوده ومخرب ترین عامل برای روح  و روان آدمی است.در واقع اعتیاد بلای خانمانسوز وناگوار بوده ودارای اثرات سیاسی اجتماعی اقتصادی واخلاقی در سطح جوامع انسانی می باشد.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود کودکان نوجوانان وحتی سالخوردگان را نیز طعمه خود قرار داده وعلاوه بر متلاشی کردن کانون پاک خانواده ها سبب ناکامی زندگی وتمایل به خود کشی و مرگ درآنها نیز می گردد.ازاهمیت موضوع همین بس که بدانیم طبق گزارشات موجود حدود 1200000 نفر معتاد در سطح کشور وجود دارد.تحقیقات صورت گرفته اثبات نموده که 70 درصد معتادان متاهل هستند.از سویی 86 درصد متاهلین دارای فرزند(از1 تا 16 فرزند) می باشند.

وجود یک نفر معتاد در خانواده امکان ابتلاء دیگر اعضای خانواده را به اعتیاد افزایش می دهد.

عدم وجود اعتقادات و باورهای مذهبی در خانواده موجب گرایش اعضای خانواده معتاددار به اغتیاد می شود.

نحوه نامناسب گذراندن اوقات فراغت در خانواده های معتاد دار عاملی است برای سوق دادن اعضا به مصرف مواد مخدر.

نسبت اثر گذاردن والدین به فرزندان بیشتر از سایر اعضای خانواده از قبیل خواهر و برادر دایی و عمو و سایر اقوام می باشد

- وجود والدین معتاد در خانواده باعث گرایش بیشتر فرزندان به اعتیاد می شود.

-عدم حضور یکی از والدین (طلاق .متارکه.جدایی)در خانواده معتاددار امکان گرایش اعضا را به اعتیاد افزایش می دهد.

-رابطه عاطفی ضعیف بین فرزندان و والدین به خصوص فرزند پسر در یک خانواده معتاددار امکان گرایش فرزندان به اعتیاد را بیشتر می کند.

پایین بودن سطح تحصیلات والدین در یک خانواده معتاددار امکان گرایش اعضا را به اعتیاد بیشتر می کند.

-وضعیت نا مناسب اقتصادی در یک خانواده معتاددار امکانگرایش اعضا را به اعتیاد افزایش می ده.-وجود اختلافات و نزاع دائمی  بین اعضاء خانواده در یک خانواده معتاددار گرایش اعضاء را به اعتیاد بیشتر می کند

تعریف متغیرها

کنشهای متقابل رفتاری:تاثیر گذاری و اثرپذیری اعضاء خانواده بریکدیگر نمودی از کنشهای متقابل رفتاری خانواده است.اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه به مصرف از آنان دور می شود.واکنشهای اجتماعی افراد خانواده معتاد بر اثر تکرار تثبیت شده و برای دیگر اعضا خانواده عادی می گردد و عادی شدن مصرف دارو به سهولت گرایش به مصرف دیگر اعضای خانواده کمک می کند.

خانواده معتاد دار:منظور خانواده ای است که یکی از اعضاء آن سوء مصرف دارویی داشته باشد و دراین مطالعه جامعه نمونه از افرادی انتخاب گردیده اند به جرم اعتیاد محکوم شده اند.  گروه سنی معتادان مورد مطالعه: به طور کلی بزرگترین گروه سنی معتادان (5/61در صد) بین 18 تا 26 سال سن دارند  و بیشتر آنها را معتادان  به هروئین تشکیل داده اند.بس از آن گروه سنی بین 27 تا 39 سال که معتادان این دسته بیشتر به تریاک  اعتیاد داشته اند و بس از این گروه .گروه سنی 40تا45 ساله را تشکیل می دهند.

/ 0 نظر / 97 بازدید