اوشو

"اگر به راستی باهوش هستید، ذهن خود را درست همان جایی بگذارید که کفشهایتان را گذاشته اید."

 

"دو راه وجود دارد. یا کاملا هشیار باشید.  در این صورت هر اتفاقی که می افتد، تبدیل به موضوعی بیرونی می شود که کاملا از شما جداست و شما صرفا نظاره گر آن می شوید. یا این که کاملا درگیر هر اتفاقی که    می افتد شوید. در این صورت نظاره گری وجود نخواهد داشت و شما همان اتفاقی می شوید که در حال وقوع است – اگر می رقصید، تبدیل به رقص می شوید، آنگاه دیگر نظاره گری وجود نخواهد داشت. هر دو راه به یک مقصد می رسند، زیرا موضوع  این نیست که خود را فراموش کنید یا هشیار باقی بمانید. مسئله اصلی این است که یکپارچه و یک دست  باشید –  یعنی  یا کاملا خود را فراموش کنید و یا کاملا هشیار باقی بمانید. در هر دو حالت  شرایط یکپارچه و کامل بودن  را حفظ کرده اید. بنابراین فکر نکنید که این دو حالت ضد یکدیگرند."

اشو

مد ی تیشن   داینامیک اشو  Dynamic Meditation  Osho

 

در تمام مدت این مد ی تیشن  ، چشمها بسته می مانند و  شما هشیار و نظاره گر  می مانید.

مرحله اول: 10 دقیقه

به طور نامنظم و با شدت از راه بینی نفس بکشید و  فقط روی بازدم تمرکز کنید. بدن خود می داند چگونه دم را انجام دهد. نقس باید به عمق ریه ها برسد. تا آن جا که می توانید با سرعت تنفس کنید و در عین حال مطمئن شوید  بازدم هایتان تا حد امکان عمیق صورت می گیرند. این عمل را با حداکثر سرعت و عمق انجام دهید –  و بازهم عمیق تر تا جایی که انگار به بازدم تبدیل شده اید. از حرکات طبیعی بدن برای بالابردن انرژی خود استفاده کنید. افزایش انرژی را حس کنید، اما در این مرحله خود را رها نکنید.

مرحله دوم: 10 دقیقه

منفجر شوید! هر آنچه را که لازم است به دور اندازید، بیرون بریزید. کاملا دیوانه شوید.   جیغ بزنید، فریاد بکشید، گریه کنید، بالا و پائین بپرید، بلرزید، برقصید، بخندید؛ خود را به این سو و آن سو بیندازید. چیزی را در خود نگاه ندارید؛ تمام جسم خود را به حرکت اندازید. اگرقادر به انجام این کارها نیستید،  اَدای آنها را درآورید. این امر به شما  کمک می کند تا راه بیفنید. هرگز اجازه ندهید ذهنتان در آنچه می گذرد دخالت کند. به یاد داشته باشید که وقتی آگاهانه دیوانه می شوید، نظاره گر باقی می مانید.

مرحله سوم: 10 دقیقه

درحالی که  تمام مدت دستهای  خود را رو به بالا نگاه داشته اید،  مرتب کلمه ی "هو" را از عمق وجودتان تکرار کنید و بالا و پائین بپرید. روی تمام کف پا فرود آیید تا صدای آن عمیقا مثل چکش به مرکز جنسی ضربه زند. تمام نیروی خود را به کار برید، خود را کاملا خسته کنید.

 

 

 

مرحله چهارم: 10 دقیقه

بایستید! در هر حالتی که هستید، به همان صورت باقی بمانید.  هیچ تغییری در وضعیت جسمی خود ندهید. حتی یک سرفه؛ یک حرکت باعث  پراکنده شدن جریان انرژی می شود و همه ی  تلاشهای شما را تا این جا تلف می کند. نظاره گر هر اتفاقی که بر شما می افتد باشید.

مرحله پنجم: 15 دقیقه

برقصید و پایکوبی کنید  و از این راه  قدرشناسی خود را نسبت به جهان هستی ابراز کنید. این تجربه را تمام روز با خود نگاه دارید. 

مد ی تیشن   کندالینی اشو    Osho KundaliniMeditation

 

مرحله اول: 15 دقیقه

بدن خود را شل کنید و کل آن را تکان دهید و بلرزانید و جریان انرژی را که از پاها به طرف بالا در حرکت است حس کنید. همه چیز را رها کنید و تبدیل به لرزیدن شوید. چشمان خود را می توانید باز یا بسته نگاه دارید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

به هر شکل که دوست دارید برقصید و اجازه دهید بدن تان هر طور که می خواهد حرکت کند. می توانید چشمها  را باز یا بسته نگاه دارید.

مرحله سوم: 15 دقیقه

چشمها  را ببندید و در حالت نشسته یا ایستاده بی حرکت بمانید. هر آنچه را که در بیرون و درونتان می گذرد مشاهده و نظاره کنید.

مرحله چهارم: 15 دقیقه

چشمان خود رابسته نگاه دارید، دراز بکشید و بی حرکت باقی بمانید.

جیبریش و رها کردن Gibberish & Let Go

مرحله اول: جیبریش

در حالی که روی زمین نشسته اید، چشمان خود را ببندید و آواها و کلماتی بی معنی بر زبان آورید – مهم نیست چه باشد، فقط لازم است بی معنا باشند. انگار به زبانی انسانی که هیچ آشنایی با آن ندارید سخن می گویید. این گفتگویی بی معنی است! اجازه دهید که آنچه در درونتان نیاز به ابراز دارد، به زبان آورده شود. آنها را بیرون بریزید. ذهن وابسته به "معنا" است و در جیبریش، تمام بدن درگیر می شود – دستها، صورت، تارهای صوتی – درست مانند هر گفتگوی زنده دیگری، فقط "معنا" غایب است. این عمل به شکستن عادت گفتگوی درونی کمک می کند.

مرحله دوم: رفتن به درون

پس از چند دقیقه، جیبریش با صدای طبل به پایان می رسد. سپس صدای اشو شنونده  را به فضای سکوت، سکون و آسایشی عمیق  راهنمایی می کند.

مرحله سوم: رها کردن

با صدای دیگر  طبل، بی آن که تغییری در وضعیت بدنی خود دهید، اجازه دهید "مثل یک کیسه برنج" روی زمین بیفتید، و در این حالت درازکش و کاملا بی حرکت و آرام، برای رسیدن به سکون و خاموشی حتی عمیقتر راهنمایی خواهید شد.

مرحله چهارم: بازگشت

با آخرین ضربه ی  طبل، صدای اشو ما را راهنمایی می کند تا بنشینیم و همچنین یادآوری  می کند  که این تجربه ی  نظاره گری را وارد همه ی  فعالیتهای روزمره زندگی مان کنیم.

"هر شب، این چند لحظه، از ارزشمندترین لحظات زندگی تان هستند و وقتی این تعداد بودای زنده در این جا گردهم می آیند، این مکان مهمترین جا در جهان هستی می شود.  چرا که در هیچ کجای جهان این تعداد مردم با هم مد ی تیشن   نمی کنند – تا به این اندازه به عمقِ وجودشان فرو نمی روند تا بتوانند سرچشمهً اصلی زندگی، ابدیت و بیمرگی را بیابند."

مد ی تیشن   های رایج

مد ی تیشن   ناتاراج اشو   Osho Nataraj Meditation     

چشمها درتمام مدت این مد ی تیشن   بسته می مانند.

مرحله اول: 40 دقیقه

طوری  برقصید که انگار تسخیر شده اید. اجازه دهید ناخودآگاه تان کاملا غالب شود. حرکات خود را کنترل نکنید و نظاره گر اتفاقات نیز نباشید. فقط با تمام وجود برقصید."

مرحله دوم: 20 دقیقه

بلافاصله روی زمین دراز بکشید. خاموش و بی حرکت باقی بمانید.

مرحله سوم: 5 دقیقه

برقصید، پایکوبی کنید و لذت ببرید.

مد ی تیشن   نادبراهمای اشو   Osho NadabrahmaMeditation

چشمها درتمام مدت این مد ی تیشن   بسته می مانند.

مرحله اول: 30  دقیقه

در حالتی آسوده روی زمین بنشینید. با لبانی بسته شروع به زمزمه کنید. صدای زمزمه تان باید آنقدر باشد که اگر این مد ی تیشن   را با دیگران انجام می دهید، آنها بتوانند صدای شما را بشنوند. این عمل ارتعاشی را در بدن شما ایجاد می کند. می توانید لوله یا ظرفی توخالی را مجسم کنید که فقط با ارتعاشات زمزمه شما پر شده است. لحظه ای فراخواهد رسید که انگار زمزمه خود به خود ادامه می یابد و شما شنونده می شوید. هر طور که می خواهید تنفس کنید، می توانید زیر و بمی زمزمه تان را تغییر دهید و یا اگر دلتان خواست به نرمی و آهستگی بدن خود را حرکت دهید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

این مرحله به دو بخشِ هفت ونیم دقیقه ای تقسیم می شود. در بخش اول در حالی که کف دستهایتان مقابل ناف و رو به بالاست آنها  را به شکل دایره  به سوی جلو حرکت دهید تا هر دو دست به هم برسند  این حرکت را باید آن قدر آهسته انجام دهید که گویی اصلا هیچ حرکتی صورت نمی گیرد. احساس کنید که انگار به عالم هستی انرژی می بخشید. این حرکت هفت و نیم دقیقه طول می کشد.

سپس موسیقی تغییر می کند. این بار کف دستها را به طرف زمین بگیرید و همان حرکت دایره وار را انجام دهید. بعد از آن که دستها به هم رسیدند آنها را دوباره به سوی ناف برگردانید. احساس کنید که از عالم هستی انرژی

 می گیرید.  مانند مرحله اول، مانع حرکت نرم و آهسته ی بدن نشوید. برای درک جزئیات این مرحله،  باید مربی این مد ی تیشن   را در زمان انجامِ آن  به دقت تماشا کنید.

مرحله سوم: 15 دقیقه

کاملا آرام و بی حرکت روی زمین بنشینید.

"آرام و راحت  بنشینید و ببینید که بدن تان از شما جداست، ذهن تان از شما جداست. تنها هویت شما،  نظاره گری است. واژه ی معادل نظاره گری، در زبان سانسکریت، « بودا» است."

 

 

مد ی تیشن   تنفس چاکراها   Chakra Breathing Meditation

چشمها  درتمام مدت  این مد ی تیشن   بسته می مانند.

مرحله اول: 45 دقیقه

در حالی که پاهایتان به اندازه عرض شانه هایتان از هم فاصله دارند، بایستید. دهان خود را باز کنید و شروع به فرستادن نفسهای تند عمیق به چاکراها یا مراکز انرژی بدن خود کنید. ازا پائین ترین مرکز انرژی یعنی چاکرای اول آغاز کنید. با شنیدن صدای زنگ، نفس خود را به چاکرای بعدی بفرستید. همچنان که به چاکراهای بالاترمی روید تنفس تان باید تند تر و نرم تر شود. بگذارید بدن تان آرام و شل باشد. می توانید آن را حرکت داده؛ تکان دهید یا هر حرکت کوچک دیگری که بتواند به تنفس تان کمک کند به آن بدهید. با رسیدن به چاکرای هفتم، صدای سه زنگ را خواهید شنید. حال اجازه دهید جهت تنفس تان تغییریافته  و به طرف پائین حرکت کند و از هفت چاکرا بگذرد. حدود ده دقیقه وقت دارید که به چاکرای اول برسید. این چرخه سه بار تکرار می شود. در تمام مدت این مد ی تیشن  ،  مربی شما را هدایت خواهد کرد.

مرحله دوم: 15 دقیقه

با چشمان بسته بنشینید، خاموش باشید و هر آنچه در درونتان روی می دهد نظاره کنید.

مد ی تیشن   اصواتِ چاکراها Chakra Sounds Meditation

چشمها درتمام مدت این مد ی تیشن   بسته می مانند.

مرحله اول: 45 دقیقه

بایستید و نفس را به  شکم بفرستید. در حالی که به موسیقی گوش می دهید، با دهان  صدایی در چاکرای اول ایجاد کنید. وقتی موسیقی تغییر می کند،  گوش دهید، حس کنید و  در چاکرای دوم صدا ایجاد کنید. این روند را برای هر هفت چاکرا تکرار می کنید. صداها هر بارزیرتر می شوند. سپس همین عمل همراه با موسیقی در جهت عکس صورت می گیرد  یعنی از چاکرای هفتم به چاکرای اول بازمی گردید. این حرکتِ رو به بالا و پائین سه بار تکرار می شود.

مرحله دوم: 15 دقیقه

بی حرکت روی زمین بنشینید یا دراز بکشید.

مد ی تیشن   دواوانی اشو    Osho DevavaniMeditation

دواوانی، آوای الهی است که درفرد مد ی تیشن   کننده حرکت می کند و از زبانِ او که ظرفی خالی یا مجرا  می شود، سخن می گوید. این مد ی تیشن   درحقیقت همان مد ی تیشن   لاتیان Latihan  برای زبان است.

دواوانی، ذهن خودآگاه را چنان آرام می کند که هرگاه آخر شب انجام بگیرد، حتما با خوابی عمیق دنبال خواهد شد.

این مد ی تیشن   به چهار مرحله 15 دقیقه ای تقسیم می شود. در تمام مدت چشمها را بسته نگاه دارید.

مرحله اول: 15 دقیقه

در حالی که موسیقی نواخته می شود، آرام بنشینید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

شروع به درآوردن هجاهای بی معنا مثل "لا...لا...لا،" کنید و این عمل را  ادامه دهید تا  شبیه کلمات شوند. این کلمات باید از بخش ناآشنای مغز که هنگام کودکی به کار می رفته، یعنی پیش از فراگرفتن کلمات بیرون بیاید. اجازه دهید صدای نوعی گفتگو پدیدار شود؛ گریه نکنید، فریاد نکشید، نخندید یا جیغ نزنید.

مرحله سوم: 15 دقیقه

بایستید و به حرف زدن ادامه دهید، اجازه دهید که بدن تان آرام و بدون گرفتگی و تنش باشد و به نرمی و هماهنگ با اصوات حرکت کند. اگر بدن تان آسوده  باشد، انرژی های ظریف، نوعی لاتیان می آفریند که خارج از کنترل شماست.

مرحله چهارم: 15 دقیقه

دراز بکشید، خاموش و بی حرکت باقی بمانید 

مد ی تیشن   گوری شاَنکار اشو   Osho Gourishankar Meditation

این  تکنیک مخصوص شبهاست و از چهار مرحله 15 دقیقه ای تشکیل می شود. مراحل اول و دوم، آمادگی  برای  لاتیان  مرحله ی  سوم  است که به خودی خود پیش می آید. اگر تنفس در مرحلهً اول درست صورت بگیرد، دی اکسید کربنِ انباشته شده در خون باعث می شود که احساس کنید بر فراز قله گوری شاَنکار (اِوِرِست) قرار دارید.

مرحله اول: 15 دقیقه

با چشمان بسته بنشینید. از راه بینی نفس عمیق بکشید و ریه ها را با دم پر کنید. نفس را تا آن جا که می توانید نگاه دارید و بعد به آهستگی آن را از راه دهان بیرون دهید و ریه ها را تا حد امکان خالی نگاه دارید. این روش تنفس را در تمام این مرحله ادامه دهید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

در حالی  که به طور طبیعی نفس می کشید به شعله شمع  یا نور آبی رنگ چشمک زن خیره شوید. بدن خود را بی حرکت نگاه دارید.    

مرحله سوم: 15 دقیقه

با چشمان بسته، بایستید و اجازه دهید که بدنتان شل و پذیرا باشد. اجازه دهید بدن تان به هر سویی که می خواهد حرکت کند. شما حرکتی به آن         نمی دهید، بلکه می گذارید این حرکت با نرمی ولطافت  خود به خود اتفاق بیفتد.

مرحله چهارم: 15 دقیقه

با چشمان بسته، خاموش و بی حرکت روی زمین دراز بکشید.

مد ی تیشن   ماهامودرا   Osho Mahamudra Meditation

چشمها  در تمام مدت این مد ی تیشن   بسته می مانند.

مرحله اول: 30 دقیقه

با چشمان بسته بایستید و اجازه دهید بدن تان آزاد و پذیرا باشد – منتظر بمانید و همکاری کنید. ناگهان احساس  نیاز می کنید: اگر بدن تان آسوده باشد، انرژی هایی ظریف،  بدن را به حرکت در می آورند. این حالت خارج از کنترل شما صورت می گیرد. این همان  لاتیان است.

مرحله دوم: 20 دقیقه

زانو بزنید و دستهای خود را به طرف آسمان بگیرید؛ کف دستها و سر باید رو به بالا باشد – احساس کنید که هستی به درون شما جاری می شود. با جریان یافتن انرژی در بازوان خود، لرزشی نامحسوس مانند لرزش برگ در نسیم را احساس خواهید کرد. اجازه بدهید این لرزش وجود داشته  باشد و ادامه یابد.

پس از چند دقیقه، هنگامی که احساس کردید کاملا پر شده اید، به جلو خم شوید و پیشانی خود را روی زمین بگذارید، و تبدیل به َمرکبی شوید که از طریق آن انرژی الهی و زمینی به هم می پیوندند و یکی می شوند.

این روند را حداقل شش بار دیگر تکرار کنید.

مرحله سوم: 15 دقیقه

دراز بکشید و خاموش و بی حرکت باقی بمانید.

مد ی تیشن   ماندالا   Osho Mandala Meditation

این مد ی تیشن  ،  تکنیک  قدرتمند دیگری است و مداری از انرژی ایجاد می کند که به تمرکز طبیعی می انجامد.  مد ی تیشن   ماندالا از چهار مرحله پانزده دقیقه ای تشکیل می شود.

مرحله اول: 15 دقیقه

با چشمانی باز، آهسته و آرام درجا پا بزنید و سرعت خود را به تدریج  بالا ببرید. زانوها را تا حد امکان بالا بیاورید.  تنفسِ عمیق و منظم، گردش انرژی را در درونتان به حرکت درمی آورد. ذهن و تن خود را فراموش کنید. ادامه دهید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

با چشمان بسته و دهان باز و شل بنشینید. به آرامی تن خود را از ناحیه شکم مانند ساقه ی  نی که با نسیم به حرکت می افتد، چرخش دهید. احساس کنید که باد از چپ و راست، جلو و عقب شما را به چرخش درمی آورد. این حرکت، انرژیهای بیدارشده ی شما را به مرکز ناف می فرستد.

مرحله سوم: 15 دقیقه

روی پشت دراز بکشید، جشمان خود را باز کنید،  سرتان  بی حرکت است و چشمها را  در جهت گردش عقربه های ساعت طوری  بگردانید گویی که عقربه ی دقیقه شمار یک ساعت بزرگ  را دنبال می کند. چشمان تان را در کاسه چشم با حداکثر سرعت بچرخانید. لازم است که دهان باز وفک آسوده باشد و تنفس آرام و منظم. این عمل، انرژیهای متمرکز کننده را به چشم سوم هدایت می کند.

مرحله چهارم: 15 دقیقه

چشمان خود را ببندید وخاموش و بی حرکت باقی بمانید.

مد ی تیشن   نو دایمنشن    No Dimensions Meditation

 

مرحله اول: 30 دقیقه

این مد ی تیشن    رقصی مداوم و متشکل از شش حرکت است. در حالی که چشمانتان باز است، حرکتها همواره از مرکز یا هارا  شروع می شود و با استفاده از موسیقی،  ریتم درست حرکات حفظ می گردد. در مورد جزئیات این مد ی تیشن   بهترین راه این است که مربی این مد ی تیشن   را در زمان انجامِ آن در ادیتوریوم  اشو به دقت تماشا کنید.

مرحله دوم: 15 دقیقه

شروع به چرخش در جهت عکس عقربه های ساعت کنید، چشمها را باز نگه دارید. دستها باید در دو طرف بدن گشوده شوند. کف دست راست را به طرف بالا و کف دست چپ را به طرف پائین نگاه دارید. اگر در این حالت راحت نیستید، در جهتِِ عقربه های ساعت چرخ بزنید، در این صورت کف دست چپ را رو به بالا و کف دست راست را رو به پائین نگاه دارید. برای پایان دادن به چرخش، سرعت خود را کم کنید و اجازه دهید دستهایتان روی قفسه سینه تان جمع شوند.

مرحله سوم: 15 دقیقه

چشمهای  خود را ببندید. روی شکم دراز بکشید. آرام و بی حرکت باقی بمانید. نظاره کنید.

سخنرانی اشو

"هدف من منحصر به فرد است – من از کلمات تنها برای ایجاد سکوت استفاده می کنم. کلمات مهم نیستند، برای همین می توانم حرفهای ضد ونقیض، پوچ و بی ربط  بگویم زیرا هدفم ایجاد فواصل سکوت است. کلمات اهمیت فرعی دارند؛ سکوت میان کلمات، هدف اصلی است."

مد ی تیشن   ویپاسانا Vipassana Meditation

حالت نشسته:  45 دقیقه

وضعیتی را اتنخاب کنید که بتوانید نسبتا بی حرکت باقی بمانید. اگر لازم است وضعیت بدنی خود را تغییر دهید، اشکالی ندارد؛ اما این عمل را به آهستگی و با هشیاری انجام دهید. با چشمان بسته صعود ونزول دم و بازدم را در بالای ناف نظاره کنید. چیزهای زیادی باعث خواهد شد که تمرکز خود را روی تنفس تان از دست بدهید. هرگاه متوجه این امر می شوید،  به آرامی دوباره   تنفس  خود را مشاهده  کنید.

حالت راه رفتن: 15 دقیقه

این مد ی تیشن   همان  راه رفتن آهسته و طبیعی است،  فقط با این تفاوت که اکنون به جای مشاهده ی  تنفس، نظاره گر راه رفتن خود می شوید. به تماس پاهایتان  با زمین توجه کنید. چشمان خود را پائین نگاه دارید و چند قدم جلوتر از پاهای خود را نگاه کنید.( همچنین در صورت تمایل می توانید به  جای راه رفتن مانند مرحله ی قبل  بنشینید.)

 

مد ی تیشن   چرخش Whirling Meditation

مرحله اول

با چشمان باز شروع به چرخ زدن در جهت عکس عقربه های ساعت کنید. دستهایتان باید در دو سوی بدن تان قرار بگیرند. کف دست راست به طرف بالا و کف دست چپ باید به طرف پائین باشد؛ اما اگر در این حالت راحت نیستید، در جهتِ  عقربه های ساعت چرخ بزنید و این بار کف دست چپ را به طرف بالا و کف دست راست را به طرف پائین نگاه دارید. برای ایستادن، به تدریج سرعت خود را کم کنید و اجازه دهید دستهایتان روی قفسه سینه تان جمع شوند.

مرحله دوم

چشمان خود را ببندید. روی شکم دراز بکشید. آرام و بی حرکت باقی بمانید و  نظاره کنید.

مد ی تیشن  :اولین  و آخرین رهایی

راهنمایی عملی که رئوس اصلی شصت نوع  مد ی تیشن   را-  ازتکینک تخلیه ی عواطف که در مد ی تیشن   داینامیک  مورد استفاده قرار می گیرد تا فنون ذاذن که همان روش کهن نشستن بودایی است- توضیح می دهد. از این گذشته اشو به پرسشهایی که ممکن است مد ی تیشن   کنندگان در طی مد ی تیشن   با آن روبرو شوند پاسخ می دهد.

مد ی تیشن  : هنر وجد و سرور

کتابی فوق العاده برای تمامی کسانی است که به تازگی با مد ی تیشن   آشنا شده اند  و همچنین برای افرادی  که از پیش در این راه  هستند. اشو در این اثر، تفاوت میان تمرکز و مد ی تیشن   را توضیح می دهد و بر نگرش غیرجدی و بازیگوشانه تاکید می کند. همچنین به پرسشهای ممکن در باره مد ی تیشن   داینامیک پاسخ می دهد.

 

 

طریق مد ی تیشن

کتابی است که اشو در آن ما را گام به گام با ارکان مد ی تیشن   آشنا می کند. در این کتاب او رهنمودهای خود را با رژیم غذایی، ورزش و خواب آغاز می کند. سپس به صحبت در باره جسم، افکار و عواطف می پردازد و توضیح می دهد که چگونه می توان با پالایش آنها به مد ی تیشن   پرداخت.

برترین آموزه

در این کتاب اشو به پرسشهای ممکن در باره استفاده از هوش، فراروی از جنسیت مذکر و مونث، نقش استاد در سفر معنوی، روانکاوی و تکنیک های غیرمنظم مد ی تیشن   خود پاسخ می دهد. در این کتاب او، عمیقا به بسیاری از جنبه های مد ی تیشن    می پردازد و توضیح می دهد که چگونه می توان با شدت و تمامیت  بیشتری به آن پرداخت.

کلیه ی  این کتابها و سایر کتب سمعی را می توان به صورت اینترتی در سایت اشو سفارش داد و خریداری کرد و یا می توان از همان جا پیاده و ضبط کرد. دراین سایت فهرست  کتابها به 12 زبان موجود  می باشد. 

 

"شما بی آن که آگاه باشید  آگاهی خود را صرف   امور  بیرونی  می کنید. همین آگاهی را باید برای ترافیک درونی به کار گرفت. زمانی که چشمها   را می بندید، ترافیک افکار، عواطف، رویاها، تخیلات آغاز می شود؛ انواع و اقسام چیزها شروع به گذشتن از پرده ذهن تان می کند.

همان کاری را که در بیرون می کنید، در این جا نیز با جهان درون خود انجام دهید، آنگاه به یک شاهد یا نظاره گر بدل خواهید شد  و زمانی که سرور ناشی از  نظاره گر بودن را که سروری  بس عظیم و غیر دنیایی است بچشید، دوست دارید که بیشتر و بیشتر به آن دست یابید. دوست دارید  هرگاه فراغتی می یابید، بیشتر و بیشتر به درون بروید.

برای این کار لازم نیست که خود را در وضعیت بدنی خاصی قرار دهید، به معبد یا  کلیسا  بروید. در حالی که در اتوبوس یا در قطار نشسته اید، یا هرگاه که بی کار هستید، فقط کافیست چشمان خود را ببندید. این عمل باعث می شود که از خستگی چشمها که ناشی از  نگاه کردن به بیرون است جلوگیری شود  و شما به اندازه کافی فرصت می یابید تا به نظاره ی خود بنشینید. به تدریج، این لحظات به زیباترین تجربه های زندگی تان تبدیل خواهند شد.

و کم کم، با رشد هشیاری و آگاهی تان، کل شخصیت شمان شروع به تغییر می کند. بزرگترین جهش کوانتومی از ناهشیاری به هشیاری است."

 

/ 0 نظر / 46 بازدید