برچسب انرژی چیست؟

برچسب انرژی چیست؟ 

 


یکی از موارد مهمی که در سال های اخیر از طرف دولت و مسئولین مورد تاکید قرار گرفته است، مشخص کردن ملاک هایی برای مصرف انرژی کلیه وسایل انرژی بر خانگی است که کارخانه های سازنده وسایل خانگی ملزم به رعایت آن هستند. حاصل این کار به منظور رعایت استانداردهای تعیین شده تهیه و تدوین برچسب انرژی و یا برچسب کارایی انرژی است.برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده را با میزان کارایی هریک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می کند. همچنین اطلاعات مشترک در همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی بر را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.برچسب انرژی دارای قسمت های مختلفی می باشد و هر قسمت نشان دهنده اطلاعاتی درخصوص دستگاه مربوطه است.بخش های اولیه برچسب انرژی که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی (که البته دارای برچسب انرژی می باشند) مشترک می باشد، به ترتیب نمایانگر علامت تجاری شرکت سازنده، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه می باشد.بخش چهارم برچسب مصرف انرژی که از اهمیت خاصی نیز برخوردار است بوسیله 7 حرف لاتین از A تا G درجه بندی شده است که هر یک از حروف معرف درجه ای از کارایی دستگاه می باشد. حرف A نشانگر بیشترین بازدهی و حرف G نشان دهنده کمترین میزان بازدهی دستگاه است. بنابراین هرچه رتبه دستگاه بیشتر باشد، کارآیی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می کند بیشتر است. مصرف کنندگان می توانند در هنگام خرید وسایل انرژی بر خانگی با توجه به رتبه دستگاه موردنظر از میزان کارایی و بازدهی آن آگاهی یابند.ستون پنجم نمایانگر میزان مصرف انرژی دستگاه براساس استاندارد ملی تدوین شده در بخش آزمون استاندارد می باشد و سایر ستون ها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل می باشد. به طور مثال ستون ششم و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان پاک کنندگی و قدرت خشک کن دستگاه می باشد. آخرین ستون نیز آرم موسسه استاندارد را نشان می دهد.

 

مربوط به برچسب انرژی

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور وظیفة تدوین استانداردهای مصرف انرژی ، برچسب انرژی و سیاست گذاری را از جانب وزارت نفت به عهده دارد . برچسبهای انرژی برچسبهای اطلاع رسانی هستند که بر روی تجهیزات استفاده کننده از حاملهای انرژی نصب میشوند و به روشهای مختلف ، مفاهیمی نظیر وضعیت مصرف انرژی محصول ، بازده ، هزینه های انرژی و . . . را مشخص می کند

به طور کلی استفاده از برچسب انرژی برای آبگرمکنهای فوری و آبگرمکنهای مخزن دار و همچنین بخاریها  لازم اجراست .

نمونه ای از برچسب انرژی :

موارد مندرج در برچسب انرژی مربوط به بخاری :

١ نام تولید کنند ه

٢ مدل بخاری

٣ شاخص بازدة کل خالص بخاری

۴ مقدار عددی بازده کل خالص بخاری

۵ مصرف سالیانه انرژی بخاری برحسب مگاژول

۶ معادل مصرف سالیانه گاز برحسب مترمکعب

٧ شاخص بازده در حالت تنظیم حداکثر

٨ شاخص بازده در حالت تنظیم حداقل

٩ مصرف پیلوت برحسب مگاژول بر ساعت

١٠ حداکثر توان خروجی برحسب کیلو وات

١١ نوع سوخت مصرفی

١٢ محل نشان استاندارد

١٣ سال اعتبار برچسب

 توضیح : رده انرژی (A-B) : با صرفه جویی زیاد

           : رده انرژی(C-D)  : با صرفه جویی متوسط

           : رده انرژی(E-F)   : صرفه جویی کم

           : رده انرژی(G)      : فاقد صرفه جویی

/ 0 نظر / 82 بازدید