نکاتی درباره موفقیت

نکاتی درباره موفقیت

 

1. موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش آنها بستگی داشته باشد به میزان پشتکار انها بستگی دارد.«ادیسون موفقیت را حاصل 1% استعداد و99%تلاش میداند»
2. «  همه ما بیش از آنکه محصول خواسته خود باشیم محصول تفکرات پیرامون خویش هستیم پس باید این تفکرات را به سوی مثبت تقویت کنیم.» یعنی با اشخاصی مراوده وگفتگو کنیم که تاثیر مثبت بر روی ما داشته باشند
3. « امرسون می گوید : انسان های بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه ها بر جهان حکم می رانند.» پس به دنبال حکومت اندیشه ها باشیم نه حکو مت قدرت
4. « میلتون در بهشت گمشده می گوید : ذهن بر تخت خود نشسته است و می تواند درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت بر پا کند.واین قدرت ذهن است که درصورت کاربرد نا درست جهنمی را در زندگی درست خواهد کرد»
5. کسانی که خود را در رده دوم می بینند ، زندگی و کارهایشان هم در رده دوم باقی می ماند.پس سعی کنیم همیشه اول باشیم. این زیاده خواهی نیست بلکه امادگی و تلقین بر ذهن برای اجرای بهترین عملکرد است
6. نگذارید فکرتان علیه شما به کار افتد ، در عوض کوشش کنید که آنرا به خدمت بگیرید. فکر زمانی علیه شماست که ما خود در مورد خودمان افکار منفی درست کنیم یعنی فکر کنیم که نمی توانیم
7. اولین رمز موفقیت ایمان و اعتقاد به تواناییهای خویش است. باور این مسئله که «می توانیم» از چنان اهمیتی برخوردار است که گاه انسانها را دگرگون ومتحول می کند
8. افراد موفق آدمهای معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند. باور کونید که انسانهای بزرگی مثل انیشتن و ادیسون نه تنها بزرگ نبودند بلکه از طبقه ی متوسط و متوسط به پایین بودند وفقط به واسطه ی اعتماد به خود و ایمان توانستند
9. پایداری و پشتکار دو عنصر اصلی و مهم از توانایی را تشکیل می دهد پس هرگز نا امید نبا شید صبر کنید ودر رسیدن به هدف بیشتر تلاش کنید
10. از انیشتین پرسیدند : یک مایل چند فوت است؟ پاسخ داد :چرا باید مغزم را از اطلاعاتی پر کنم که می توان در عرض دو دقیقه از هر کتاب مرجعی یافت. پس اطلاعات بهینه و به جا را در فکر خود جایگزین اطلاعات بیهوده سازید. هرگز به مسائل بی اهمیت فکر نکنید
11. ذهن انسان برای فکر کردن است نه برای انبار کردن اطلاعات. اطلاعات را می توان ثبت کرد یادمان باشد که رایانه در عصر حاضر کار ما را برای انجام این کار راحت کرده است
12. اقدام ترس را از میان بر می دارد. ترس از شکست از خود شکست بدتراست.بیکار نباشیدعمل کنید از نتیجه ان هم نترسید چون حتی اگر به شکست هم منتهی شود از فکر شکست که جنون ایجاد میکند بهتر است
13. برای موفقیت و نفوذ بهتر به میان دیگران اقدامات زیر را در زندگی روزمره به کار گیرید * :  همیشه در ردیف های جلو بنشینید . *. مستقیماً به چشم دیگران نگاه کنید. *. بلند و قاطع سخن بگویید. *. خنده رو باشید. *. انعطاف پذیر باشید
14. برای نفوذ بر قلب های افراد نکات زیر را به کار گیرید: *.افراد در هر سنی که باشند تشنه تعریفند.پس از دیگران تعریف کنید. *. در تعریف از دیگران زیاده روی و مبالغه ننمایید *. . خودتان را آنگونه که هستید بنگرید و دیگران را آنگونه که باید باشند بنگرید
15. وقتی که فکر کنید چیزی غیر ممکن است فکرتان در پی آنست که دلایلی بیابد که این مطلب را اثبات کند ، ولی هنگامی که ایمان داشته باشید ، و بدانید که فقط غیر ممکن غیرممکن است ، فکرتان راه های انجام آن کار را می یابدو موانع برطرف می گردد
 16. وقتی کاری را شروع می کنید ، زیاد مهم نیست که از آن چه چیز میدانید ، مهم این است که وقتی کارتان را شروع می کنید ، چه چیزهایی یاد می گیرید و چه طور از آنها استفاده می نمایید.«ناپلئون گفت بارها شکست خوردم تا راه شکست دادن را اموختم»
17. انسان های بزرگ گوش کردن را به انحصار خود در می آورند.گوش میدهند تا بهترین ها را بشنوند
18. انسان های کوچک حرف زدن را به انحصار خود در می آورند.حرف میزنند و از شنیدن بهترینها محروم اند
19.  رهبران بزرگ بیشتر وقت خود را صرف نصیحت شدن می گذرانند تا نصیحت کردن
20.  برای به حرکت در آوردن دیگران اول باید خودتان را به حرکت در آورید.تا زمانی که شما حرکتی نداشته باشید توقع حرکت از دیگران احمقانه است
21.  برای موفق بودن باید احساس ارزشمند بودن کنید.مهم نیست که شغل شما چیست یا در کدام محل زندگی میکنیید مهم این است که در بد ترین شرایط هم بدانیم که بهترینیم
22. نکات مهم زیر را برای موفق شدن به کار ببندید: *.قدر دانی و تشکررا همیشه به خاطر بسپارید.  .*تعریف و تمجید از دیگران را از یاد نبرید. *. افراد را محترمانه مورد خطاب قرار دهید. *. افتخارات را در انحصار خویش قرار ندهید.بدست اوردن افتخارات میتواند نتیجه ی همکاری خیلی ها باشد حتی روزگار وشانس و اقبال پس خدا را همیشه ودر همه حال شکر کنید
23. موفقیت هر شخص به حمایت دیگران بستگی دارد.حمایت کنید تا حمایت شوید هم از سوی دیگران هم از سوی خداوند
24. در حد اقل 90% عامل محبوبیت ، به مراتب بیشتر از مهارت مد نظراست. پس همیشه محبوب باشید.

 

/ 0 نظر / 124 بازدید