اجیل وخشکبار

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره کننده مجوز:
ظرفیت اسمی تولیدات: 1000 تن
نوع تولیدات: انواع خشکبار بسته بندی شده
تعداد شاغلین: 20 نفر
سرمایه گذاری کل طرح: 6361.41 میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت: 2898.98 میلیون ریال
سرمایه در گردش: 3462.43 میلیون ریال
درآمد سالیانه: 25707.50 میلیون ریال
سود ویژه: 2187.00 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: 1.3 سال
نرخ بازدهی سرمایه: % 77.4 درصد
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار
وزارت صنایع و معادن
2
مقدمه:
بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. از
بسته بندی تا هشت هزار سال پیش آماری در دست است که به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنین
ظروف گلی و لعابی در بین النهرین و مصر بوده است.
استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا میبخشد در کسب سهم بالاتری از
بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.
و نقش Protective نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش
چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمیاید نقش نخست به وجه نگهداری و . Promotive
دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.
از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور
علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه
ها و اشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش
سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات
غذایی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.
در طرح حاضر انواع خشکبار پس از بوجاری به نمک و جوهر لیمو آغشته و در تابه برشته می گردند. پس از
خنک شدن و انجام عمل بسته بندی، محصول نهایی به انبار انتقال می یابد.
3
0.000001
قیمت واحد قیمت کل
(ریال) (میلیون ریال)
250 100000
0.000001
مساحت هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 خاکبرداری 125 50000 2500
2 حصارکشی 45 150000 300
3 فضای سبز ، خیابان کشی 200 200000 1000
370 - -
0.000001
مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 انبار مواد اولیه 440 1100000 400
2 انبار محصول 330 1100000 300
3 سالن تولید 540 1200000 450
4 آزمایشگاه 45 1500000 30
5 اداری و رفاهی 90 1200000 75
6 نگهبانی 20 1000000 20
1465 - 1275
جمع
جمع
-3-1 ساختمانها:
ردیف
ردیف شرح
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح
-1-1 زمین محل اجرای طرح:
2500
متراژ زمین
شرح
-2-1 محوطه سازی:
4
هزینه کل
(میلیون ریال)
2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله کشی و ... ) 0.75 اینچ 15
3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 18
4 منبع سوخت پنج هزار لیتری 12
5 تجهیزات اطفای حریق 12
جمع 97
-4-1 تأسیسات و تجهیزات:
40
شرح
1
برق رسانی( حق انشعاب و صب تابلو و ترانس و کابل
کشی و سیم کشی های مربوطه) 25 کیلووات
ردیف مشخصات فنی
5
0.000001
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
2 گردگیر 6 3000000 2
3 بوجاری و الواتور 56 28000000 2
4 خشک کن و برشته کن 8 4000000 2
5 کمپرسور و نمک پاش 18 9000000 2
6 تابه برقی 8 4000000 2
7 نوارنقاله 40 20000000 2
جمع - - 296
ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل
آزمایشگاهی
دستگاه بسته بندی گرانول 20 تا 1000 گرمی
20 تا 60 بسته در دقیقه) )
-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
تعداد
1
160 80000000 2
6
قیمت واهد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 وانت نیسان 180 90000000 2
2 چرخ دستی 1.5 750000 2
181.5 - -
هزینه کل
(میلیون ریال)
15 1
5 2
10 3
30
هزینه کل
(میلیون ریال)
25 1
20 2
10 3
20 4
75
اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها
حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی
شرح
شرح
لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)
-7-1 تجهیزات اداری و کارگاهی:
-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:
تعداد
جمع
ردیف
ردیف
لوازم آشپزخانه
ابزار آلات کارگاهی (درصورت نیاز)
شرح
تهیه طرح و نقشه های مربوطه
جمع
-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:
ردیف
جمع
آموزش
7
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 زمین 250
2 محوطه سازی و ساختمانها 1835
3 تاسیسات 97
4 وسایط نقلیه 181.5
5 ماشین آلات و تجهیزات 296.0
6 تجهیزات اداری و کارگاهی 30
7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 134.48
8 هزینه های قبل از بهره برداری 75
جمع 2898.98
ردیف شرح
هزینه های ثابت طرح
8
9.2
مصرف سالیانه هزینه کل
(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)
1 پسته 2800 35000 80
2 نخود خام 576.0 9600 60
3 تخمه کدو 3600 20000 180
4 تخمه جابونی 2000.0 20000 100
5 تخمه آفتابگردان 4160 16000 260
6 فندق 2750.0 55000 50
7 نمک 7.2 300 24
8 جوهر لیمو 36.0 12000 3
9 بادام زمینی 4250 17000 250
10 سلوفون ( و چاپ ) 108 13500 8
11 کیسه ده کیلویی (عدد) 20 0.2 100000
20307.2 0 198400.2 101015
هزینه واحد
-2 هزینه های جاری طرح:
جمع
ردیف شرح
-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:
9
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 مدیر طرح 48 4000000 1
2 کارمند مالی و اداری 60 2500000 2
3 انباردار 30 2500000 1
4 نگهبان و سرایدار 48 2000000 2
186 - 6
130.2
316.2
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 مسئول فنی 36 3000000 1
2 کارگر ماهر 105.6 2200000 4
3 کارگر ساده 151.2 1800000 7
4 راننده 48 2000000 2
340.8 - 14
238.56
579.36
895.56
-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:
تعداد
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع کل
جمع
ردیف شرح
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع کل
جمع
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی
ردیف شرح
-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:
تعداد
10
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 نفت سفید لیتر 2 200 10000
2 بنزین لیتر 9.6 800 12000
3 برق کیلووات ساعت 16 200 80000
4 آب متر مکعب 5.25 1500 3500
5 روغن واسکازین لیتر 1 10000 100
33.85 - -
ارزش دارایی
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 محوطه سازی و ساختمانها 36.7 2 183.5 10 1835
2 تاسیسات و تجهیزات 4.85 5 11.64 12 97
3 وسایط نقلیه 18.15 10 36.3 20 181.5
4 ماشین آلات و تجهیزات 14.80 5 29.6 10 296
5 تجهیزات اداری و کارگاهی 3 10 6 20 30
77.50 - 267.04 -
-4-2 هزینه سوخت و انرژی:
واحد
جمع
ردیف شرح مصرف سالیانه
تعمیر و نگهداری
جمع
-5-2 استهلاک و تعمیر و نگهداری:
ردیف شرح استهلاک
11
هزینه
(میلیون ریال)
1 مواد اولیه و بسته بندی 20307.20
2 حقوق و دستمزد 895.56
3 سوخت و انرژی 33.85
4 تعمیر و نگهداری 77.50
5 استهلاک 267.04
1065.71 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4
22646.86
هزینه
(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه و بسته بندی 20307 100 0 0 20307
2 حقوق و دستمزد کارکنان 269 30 627 70 896
3 سوخت و انرژی 27 80 7 20 34
4 تعمیر و نگهداری 62 80 16 20 78
5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 257 100 0 0 257
6 بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 6 100 6
7 پیش بینی نشده 693 65 373 35 1066
8 استهلاک 0 0 267 100 267
21615 - 1295 - 22910
جدول هزینه های جاری طرح
جمع
ردیف شرح
هزینه ثابت هزینه متغیر
-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:
جمع
ردیف شرح
12
هزینه کل
(هزار ریال)
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 3384.53
3462.43
جمع
(میلیون ریال)
1 سرمایه گذاری ثابت 2823.98
2 هزینه های قبل از بهره برداری 75.00
3 سرمایه درگردش 3462.43
6361.41
77.90
جدول سرمایه گذاری:
سرمایه در گردش:
جمع
ردیف شرح
2
تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد
اولیه و بسته بندی)
جمع
ردیف هزینه های طرح
13
جمع کل (میلیون ریال)
3784
693
4728
2640
5291
3484
5087.5
میلیون ریال 2797.77 سود ناویژه = - فروش سالیانه
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
67000
بادام زمینی در بسته بندی 900 گرمی
10500
24000
24000
18500
پسته در بسته بندی 900 گرمی
مقدار (بسته) ارزش واحد (ریال)
86000
3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:
4 - قیمت فروش کالا :
ریال
هزینه ثابت تولید
156754.90
25707.5
محاسبه نقطه سر به سر :
44000
نخودچی در بسته بندی 900 گرمی
کل درآمد فروش 25707.5
18500
تخمه آفتابگردان در بسته بندی 900 گرمی
فندق در بسته بندی 900 گرمی 52000
275000
= قیمت تمام شده واحد محصول
100× = درصد % 31.6
=
جمع هزینه های سالیانه تولید
ظرفیت سالیانه تولید
شرح
هزینه متغیر تولید- فروش
- هزینه های اداری و فروش
316.20
257.08
محاسبه سود ویژه :
کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:
سود ناویژه : 2797.77
- حقوق و دستمزد پرسنل اداری
هزینه های تولید سالیانه
66000
سود ناویژه :
میلیون ریال =
میزان فروش در نقطه سر به سر :
تخمه کدو در بسته بندی 900 گرمی
تخمه جابونی در بسته بندی 900 گرمی
197000
110000
286000
8134.14
هزینه ثابت
1-
هزینه متغیر
فروش کل
14
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال 5288.95
میلیون ریال 4984.41
سود عملیاتی : 2224.50
کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:
- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 37.50
- سود ویژه قبل از کسر مالیات 2187.00
نرخ بازدهی سرمایه :
= درصد % 77.4
سود ویژه قبل از کسر مالیات
سرمایه گذاری ثابت
دوره بازگشت سرمایه :
= سال 1.3
سرمایه گذاری ثابت طرح
سود ویژه قبل از کسر مالیات
فروش کل
درصد =
فروش کل
ارزش افزوده ناخالص
ارزش افزوده ناخالص :
ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش کل)
19.4%
ارزش افزوده خالص =( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)
= ارزش افزوده ناخالص به فروش
= ارزش افزوده خالص به فروش
= درصد % 20.6
ارزش افزوده خالص
15

/ 0 نظر / 41 بازدید